Eğitim Şart

Öğrenmek için kod ve kodlamayı öğrenme

Kodlama becerilerinin ve BT işlerinin daha geniş ölçüde ulusal ekonomilerine duyulan önemin artmasını gerekçe göstererek, birçok ülkedeki politikacılar çeşitli ulusal kodlama eğitimi çabalarını değerlendiriyor ve birçok eğitim sistemi zaten ilgili inisiyatifleri uygulamaya başladı. Trinidad ve Tobago’dan Endonezya’ya , Nijerya’ya kadar, kodlama, dünyadaki dersliklere ve müfredatlara hem resmi olarak hem de gayri resmi olarak (ve giderek artan biçimde) dahil ediliyor. “Kodlama”, bazıları ” yeni okur yazarlık ” diyor. Bazıları, bilgisayar kodunu yazma ve anlama yeteneği, giderek hayatımızın giderek daha çok eyleminin etkisiyle ve / veya sınırlandırıldığı modern bir toplumda başarılı olmaktan başka bir şey söylememek için kendi yolumuzu nasıl yöneteceğinizi anlamaya giderek daha da önemlidir.

Bu fenomen, Avrupa’da görülebilir; Estonya ve Birleşik Krallık,  ilkokul sınıflarından başlayarak öğrencilere yönelik kodlama müfredatlarını (İngiltere aslında bunu zorunlu kıldı – Slovak Cumhuriyeti de hakeza).  Avrupa Okul Ağı tarafından “Bilgisayar programlama ve kodlama – Avrupa çapında öncelikler, okul müfredatı ve inisiyatifler” başlığıyla yayınlanan rapor, 21 ülkenin eğitim bakanlığının mevcut kodlama ile ilgili girişimleri ve gelecek için planları üzerine yaptığı bir anketin sonuçlarını içermektedir. Bugüne kadar 20’ye yakın Avrupa ülkesi, kodlamayı belirli seviyelerde müfredatlarına entegre etmiştir. Bu ülkelerin çoğunun odak noktası orta öğretim seviyesindeyken, birçok ülkede de kodlama, ilköğretim düzeyinde giderek daha fazla bulunabiliyor(ya da yakında bulunacak). Rapor, Avrupa tecrübelerinden çıkan birçok önemli pedagojik sorunun altını çiziyor:

  • Kodlama ile ilgili öğrenme süreçlerini ve sonuçlarını etkili bir biçimde nasıl tasarlayabilirim?
  • Farklı öğrenciler için hangi somut etkinlikler (ve programlama dilleri) yaşlarına, ilgi alanlarına ve kapasitelerine göre en uygun olanlardır?
  • Kodlama öğretimine ya da ayrı bir bilgisayar bilimleri konusuna müfredat dışı bir yaklaşım benimseme hususunun (ve sınırlarının) neleri önemli?
  • Özellikle kodlamanın diğer konularda müfredat dışı bir yaklaşımla bütünleştirildiği durumlarda, değerlendirme hassaslaştırılması nasıl yapılır?

1. Kodlama öğrenmek öğrencilerin günümüz iş piyasasıyla doğrudan ilgili olan mesleki becerileri kazanmalarına yardımcı olacaktır.
Kodlama eğitim savunucularına göre, dünyadaki mevcut BT ile ilgili işlere bak . Okullarımızda öğrencilerimiz için rekabet etmeye hazır olmamalı mıyız? Bir eğitim sisteminde mesleki odaklı sınıfların ve yaklaşımların doğru yeri hakkında daha büyük soruları bir kenara koyarak (bazı milletlerin, ‘eğitimin’ sadece yarının hazırlanması anlamına gelen şeyden daha fazla ne ifade etmesi gerektiği konusunda biraz daha geniş bir görüşe sahip oldukları) ve kabul ettikleri bazı perspektifler biraz aşırıdır. Eleştirmenler birçok ilgili çabanın çeşitli nedenlerden ötürü uygulamada zaman kaybı olduğunu belirtmektedir . Bunlar arasında şunlar bulunur: 1. Diğer mekanlarda kolayca öğrenilen büyük ölçüde mekanik süreçler geliştirmeye odaklanır; 2. yarın değil bugünün “işle alakalı” becerileri ile büyük oranda ilgileniyorlar; 3. Bu tür girişimler büyük oranda iş sektörü tarafından yönlendirilmektedir (büyük bir kuşkuyla sebeplerini dile getiren bir grup); Ve 4. Günümüzdeki birçok çaba, kendisinde ve içinde küçük pedagojik değere sahiptir. Genellikle, kayıtsızlığı belirtmek gerekirse, kodlamayla ilgili olan ancak sözcük işlemcileri ve sunum yazılımı gibi temel ofis araçlarının nasıl kullanılacağını öğrenmekten biraz daha fazlasını gerektiren projelerdir. Destekçiler, gelecekte yapılması gereken şeyin olmadığını savunuyorlar; çünkü günümüzde sık sık kötü bir şekilde sonuçlanıyor olsa da, kazanan bir argümana her zaman uymuyor ve özel sektörün okullarda belirli bir etkinliği desteklemesi, mutlaka bu anlama gelmiyor.

2. Kodlama, önemli mantık ve problem çözme becerileri geliştirmeye yardımcı olur.
Kodlamadaki eğitimin iyi öğretildiğinde önemli mantıksal düşünme ve problem çözme becerileri geliştirmesine yardımcı olabileceği fikrine karşı pek az şey olur. Nitekim, kodlama eğitiminin çoğu, mantıkla ilgili olup insanların belirli sorunları tanımlamasına ve çözmesine yardımcı olmak için yönlendirilmektedir (ister “ekranda bir selamlama” veya bir popülasyonda bir virüsün bulaşmasını denemek kadar karmaşık). Buna tepki olarak eleştirmenler, kodlama derslerinin bu tür becerilerin gelişimi konusunda tekeli olmadığını ve aslında bu tür becerilerin tek bir okulun konusu değil tüm bir müfredatta yer alması gerektiğini savunuyorlar.

3. Kodlamanın anlaşılması, öğrencilerin çevrelerindeki dünyanın doğasını daha iyi anlamalarına ve artan parçalarının neden ve nasıl işlediklerini anlamalarına yardımcı olur.
Bilgisayarlar hayatımızda gittikçe daha büyük rol oynamaktadır ve bu nedenle bunların nasıl işlediğini anlamamız önemlidir. Pek çok grubun rekabet önceliği göz önüne alındığında, farklı politika yapıcıları arasında bu beyan hakkında genel bir mutabakat sağlamak için eğilimi vardır. Bununla birlikte farklı gruplar, pratik açıdan uygun olmadıklarını belirtiyorlar. Eğitimde kodlama çabalarına yönelik birçok eleştirmenin belki de bu gözlemin potansiyel ithalatını tam olarak kavramamış olabileceğini belirtmek gerekir. Bilgisayarların kendi zihinleri yoktur yalnızca kendilerine programlanmış talimatlara göre hareket ederler: ancak birisinin yarattığı bir algoritma (veya algoritma kombinasyonu) ile. Bu algoritmaların neyi etkinleştirdiğini ve artan şekilde sayısallaştırılmış dünyamızı anlamamız için gittikçe daha önemli olacağını anlamak önemlidir. Bu gözlemlerden sonra gelebilecek potansiyel derin görüşleri kabul edenler, burada hala çok pratik ve anında bir fırsat maliyeti olduğunu iddia edebilir. 

4. Öğrencilere kod öğretmek, STEM(Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) konularının müteakip çalışması için bir geçiş noktası ve ilgili alanlardaki iş ve kariyerler için bir geçit görevi görebilir.
Bazı insanlar ‘STEM meydan okumasının’ gerçek doğası ve büyüklüğü hakkında hemfikir olmayabilir. Bununla birlikte, eleştirmenlerin böyle bir zorluğun var olduğunu kabul ettikleri durumlarda bile: ‘kodlama’ gerçekten STEM’e olan genel ilgiyi artırmak için ‘en iyi’ ağ geçidi midir? Kodlama iyi öğretilmemişse, bazı öğrencileri STEM konularının ileri incelemesinden caydırıp STEM ile ilgili kariyerlerini sürdürme ihtimalini azaltabilir mi? Okullarda kodlama eğitimi aslında kodlamanın bir geçidi mi yoksa uygulamada sadece bir eğitsel eğlence mi?

5. Okullarda kodlamaya giriş, daha büyük eşitlik ve fırsat eşitliği için bir güç olabilir.
Teknoloji endüstrisinin çeşitlilikle (veya daha doğrusu çeşitlilik eksikliği) ilgili gerçek bir sorundan muzdarip olduğuna pek şüphe yoktur. Bazı yerlerde okullarda kodlamayı başlatma çabaları, buna yardımcı olabilecek bir önlem olarak görülüyor. Daha geniş kitlelere yönelik kodlamaya daha fazla maruz kalmanın sağlanması, kesinlikle bir ölçüde yardımcı olabilir, eleştirmenler ise aksi takdirde onları elde edemeyecekleri için bazı başlangıç ​​imkânları sağlamaya yardım ederek ve bazı kalıplaşmış kalıpları kopararak yardım edebilirler. Girls Who Code veya GirlsCoding gibi daha yerelleştirilmiş programlar (Nijerya’da) gibi uluslararası çabaları desteklemek, bu türden eleştirmenlerin söyledikleri ve kesinlikle iyi bir başlangıç ​​olduğunu, ancak sorunu çözmediği anlamına geliyor.

6. Kod yazabilmek yaratıcılık ve yaratıcı ifade için yeni yollar sağlar.
Küçük öğrencilere Scratch gibi araçların kullanılması yoluyla ya da fiziksel hesaplama geliştirmek için robotik derslerinin veya inisiyatiflerin bir parçası olarak kodlama becerilerini öğretme çabaları sıklıkla (iyi) kodlama eğitim çabaları olarak görülebilir. Burada yine birçok eleştirmen bu tür gayretlere övgüde bulunabilir, ancak kodlamanın gittikçe artan bir şekilde teknolojiye doymuş dünyamızda yeni bir okur yazarlığı olduğunu kabul etmiş olsanız bile, yeni, büyük ölçekli , okullarda zorunlu eğitim kodlama girişimleri ile:

  • Okuma, yazma ve aritmetik gibi eski, temel literatürlerle nasıl bir yol izliyoruz?
  • Zaten şişmiş müfredatımıza yeni “okuma yazma becerileri” koymamızdan önce bu “temel okuma yazma becerileri” nin bulunduğundan emin olmamalı mıyız?

Harika bir öğretmenin istekli, motive edilmiş bir öğrenciyi kodlamayı öğrenirken birlikte çalıştığı ve desteklediği durumlarda, birçoğu bu tür şeyleri yapmaya karşı tartışmayı zor buluyor. Sonuçta, eğitimsel “başarı”, temelde bir öğrenicinin özünde olan merakına dokunan (ve boğmadan) bir işlevdir. Mesleki ya da az ilgi çeken bir öğrencinin, “bir bilgisayarın nasıl bir şey yapması” ile ilgili oldukça temel komut ve eylemlerin birçoğunu, özellikle de kendisinin yaptığı bir öğretmen tarafından öğrenilmesi ve uygulanması için bir durumdan bahsediyorsak konuyu iyi tanımadığını ve “bir şey” in nereden PowerPoint’te yazı tipi boyutlarını değiştirme gibi şeyleri nasıl yaptığına ilişkin olduğunu – bu, belki de hiç kimsenin resmi müfredatın bir parçası olarak okulda öğrenmesi gerekmeyen bir şeydir. İşlerin biraz daha ilginç ve karmaşık hale geldiği bu iki uç arasında tabii ki yer var.

Okullarda kodlamayı öğretmeliyiz? Bağlamımızda ‘kodlama’ ne anlama geliyor? Bunu kim öğretmeli ve onu kim öğrenmeli, belli bir azı mı, yoksa herkes mi? Bunu yapmaya muktedir miyiz? (Bunun tersine, komşularımızın ve rakiplerimizin bunu yaptıkları göz önüne alındığında, bunu yapmamayı göze alabilir miyiz?) Daha fazla çocuğun ‘kodlamayı öğrenmesini’ sağlamak ve daha sonra orada durmakla ilgileniyor muyuz yoksa Öğrencilerin sonunda ‘öğrenmek için kod’ yardımcı olur mu?

 

İlginizi Çekebilir:  En Popüler 10 Programlama Dili

Kaynak: http://blogs.worldbank.org/edutech/learning-code-vs-coding-learn

Etiketler

Teknolugat Editör

"Türkiye’nin Teknoloji Sözlüğü" mottosuyla yola çıkan teknolugat.com ,salt güncel teknoloji haberciliğine yeni bir bakış kazandırmayı hedeflemektedir. Teknoloji haberlerinin yanı sıra teknolojinin kapsamında bulunan veya ilişki içerisinde bulunan alanlarla ilgili özgün makaleleri teknolugat.com adresinde bulabileceksiniz. "teknolugat.com" siz okuyucularımızın destekleriyle büyüyecektir. Bizi takipte kalın..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı