Yazıhane

Gelişen Dünyaya Karşı Dönüşen Enerji

Sanayi devrimi sonrasında, enerji ve enerji kaynaklarına sahip olma ihtiyacı, uluslararası güç dengesini etkileyen en önemli parametrelerden biri olmuştur. Enerji kaynaklarına sahip olmanın bu kadar önemli olmasının sebebi, enerjinin ülkenin kalkınması, gelişmesi ve refahı için olmazsa olmaz unsurların başında gelmesinden kaynaklanmaktadır. Dünya üzerinde enerji tüketimi; sanayileşme, şehirleşme,  nüfus artışı ve teknolojinin yaygınlaşmasına paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır.

Enerji ihtiyacının önemli bir kısmı fosil yakıtlardan karşılanmakla beraber, mevcut rezervler tükenmeye ve bu yakıtların yakılması sonrası açığa çıkan sera gazları çevreyi her geçen gün olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Fosil yakıtların yakılması sonrası açığa çıkan karbondioksit ve metan gazlarının ısı tutma özelliklerinden dolayı ısının bir kısmı atmosferde tutulmaktadır. Bu durum küresel ısınmayı tetikleyen en önemli unsurlardan biri haline gelmektedir. Diğer bir yandan fosil yakıtlarla çalışan araçlardaki içten yanmalı motorlarda ise, havadaki azotun oksijenle reaksiyonu sonucunda azot oksitleri meydana gelir. Akabinde bu gazların havadaki su buharıyla etkileşimi sonucu sülfürik ve nitrik asitler oluşur ki bunlar en kuvvetli asitlerdir. Yağmurların asitli hale gelmesi, diğer bir tabirle  “asit yağmurları” dünyamızın ekosistemlerini tahrip eden en önemli etkenlerden biridir.

İlginizi Çekebilir:  Wi-Fi Sinyallerinden Elektrik Enerjisi Üretmek

2016 BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’nda, 2015’te enerji tüketimi yavaşlamakla beraber düşük karbonlu yakıtlara yönelim gösterildiği bildirilmiştir. Global enerjideki yavaş büyümenin yanı sıra enerji tüketiminde kömürden uzaklaşılması, karbon salınımlarında çeyrek yüzyıldır en yavaş büyümeye yol açmıştır.

Son yıllarda yenilenebilir  enerji kaynaklarının gelişmesine ve kullanımına ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Peki bunlar geleneksel enerji kaynaklarının yararlı alternatifleri olabilir mi ?

Etiketler

Alihan Nil

Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunuyum. Hayatımın her döneminde araştırmak ,üretmek ve gelişmek misyonlarını ilke edinmekle beraber, özel bir şirkette mühendis olarak görev yapmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı